Overgevoeligheid

Kan ik overgevoelig zijn voor dit middel?

Als u merkt dat u huiduitslag, jeuk en/of galbulten hebt, kan het zijn dat u overgevoelig bent. Heel soms kan een ernstige huidafwijking optreden, of een zwelling van gezicht, lippen, tong en keel,  waardoor benauwdheid kan ontstaan.1 Stop dan met het gebruik en bel meteen een arts.

Wanneer u overgevoelig bent, geef dat dan ook door aan de apotheek. Zij letten erop dat u dit middel of andere soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.


Referentie: 1. 1B-tekst Trajenta