In een multicentre, gerandomiseerd fase
lll-onderzoek in parallelle groepen bij
diabetes 2-patienten, werd linagliptine (5 mg
eenmaal daags, n=336) vergeleken met
placebo (n=167) gedurende 24 weken.

In een multicentre, gerandomiseerd fase
lll-onderzoek in parallelle groepen bij
diabetes 2-patienten, werd linagliptine (5 mg
eenmaal daags, n=336) vergeleken met
placebo (n=167) gedurende 24 weken.

In een multicentre, gerandomiseerd fase
lll-onderzoek in parallelle groepen bij
diabetes 2-patienten, werd linagliptine (5 mg
eenmaal daags, n=336) vergeleken met
placebo (n=167) gedurende 24 weken.

In een multicentre, gerandomiseerd fase
lll-onderzoek in parallelle groepen bij
diabetes 2-patienten, werd linagliptine (5 mg
eenmaal daags, n=336) vergeleken met
placebo (n=167) gedurende 24 weken.

In een multicentre, gerandomiseerd fase
lll-onderzoek in parallelle groepen bij
diabetes 2-patienten, werd linagliptine (5 mg
eenmaal daags, n=336) vergeleken met
placebo (n=167) gedurende 24 weken.

In een multicentre, gerandomiseerd fase
lll-onderzoek in parallelle groepen bij
diabetes 2-patienten, werd linagliptine (5 mg
eenmaal daags, n=336) vergeleken met
placebo (n=167) gedurende 24 weken.

klik hier voor de 1B tekst van Trajenta.